Hybride werken: kansen, succesfactoren en aandachtspunten

Door de opkomst van het ‘hybride werken’ zijn de wensen en eisen van gebruikers en organisaties sterk aan het veranderen en door de coronapandemie in een stroomversnelling geraakt. Er is bij organisaties een grote interesse en behoefte aan inzichten rondom het vormgeven van een lange termijn strategie voor de ideale werkomgeving.

Om de kansen, succesfactoren en aandachtspunten in kaart te brengen heeft WorkWire in 2022 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. In dit rapport zijn de belangrijkste inzichten weergegeven binnen de Nederlandse commerciële sector, met een verdieping op het ‘hybride werken’ en de effecten van de coronapandemie. Deze inzichten zijn ter inspiratie voor het ontwikkelen van een lange termijn strategie.

Download gratis het volledige rapport en krijg direct inzicht in de kansen, succesfactoren en aandachtspunten van het ‘hybride werken’.

    Voortaan alle interessante inzichten en updates automatisch ontvangen?

    De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met u.