Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is één van de acht universitaire medische centra in ons land. Behalve het behandelen van patiënten verricht het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek en verzorgt ze geneeskundig onderwijs. Momenteel is het AMC bezig gebouwen en installaties te vernieuwen voor een toekomstbestendig gebruik. Dit resulteert in veel (complexe) huisvestingsprojecten en kennisvraagstukken. Dit vraagt ook de komende jaren om externe ondersteuning van de eigen organisatie op het terrein van o.a. projectmanagement en huisvestingsadvies.

Via een Europese Aanbesteding voorjaar 2017 is het consortium van ABC Nova, WorkWire en Triatact als één van de drie consortia geselecteerd voor het leveren van o.a. projectmanagement, huisvestingsadvies en het professionaliseren van de interne huisvestingsorganisatie van het medisch centrum. Het contract heeft een looptijd van minimaal 2 en maximaal 4 jaar. Dankzij ruime ervaring met huisvestingsvraagstukken in de omgeving van een academisch medisch centrum, is WorkWire de komende jaren een betrouwbare kennispartner voor het AMC.

  • Huisvestingsadvies
  • Projectmanagement
  • Conceptontwikkeling
  • Verandermanagement
  • Training & opleiding