Dominique Masen

Dominique is een ervaren adviseur in complexe huisvestings- en verbouwtrajecten. Hij ondersteunt opdrachtgevers bij het ontwikkelen van huisvestingsstrategieën, zet deze om in concepten en vertaalt deze naar ruimtelijk- en functionele programma’s van eisen. Hij begeleidt vervolgens opdrachtgevers van het ontwerpproces tot en met de uitvoerings- en nazorgfase. In dit proces stelt hij de eindgebruiker centraal om zo te achterhalen wat de eindgebruiker beweegt en waar hij/zij behoefte aan heeft.