Deelname

De FWR Academy is bedoeld voor iedereen die met de FWR werkt, zoals RVB’ers, CDV’ers, GO’ers en vertegenwoordigers van gebruikers van Rijkshuisvesting. Daarnaast is de FWR Academy interessant en leerzaam voor iedereen die in zijn werk (indirect) met de FWR te maken heeft, bijvoorbeeld vanuit FM, HR, communicatie of ICT.

Het curriculum is in nauwe samenwerking met DGOO tot stand gekomen. Zo wordt gegarandeerd dat de inhoud van de leergang gebaseerd is op actuele kaders, normen, richtlijnen en instrumenten. Daarnaast houdt DGOO toezicht op de volledigheid van de modules; na afronding zijn cursisten in staat om de FWR effectief toe te passen in bijvoorbeeld Masterplanprojecten. Voor meer informatie over deze leergang vanuit DGOO kunt u contact opnemen met Robert Mollerus: robert.mollerus@minbzk.nl.

OPLEIDING TOT FWR DESKUNDIGE

De FWR Academy is een praktijkgerichte opleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding begrijp je de werking van de FWR, inclusief de mogelijkheden en onmogelijkheden, en ben je in staat zelf effectief met de FWR aan de slag te gaan. Ongeacht je rol in een huisvestingsproject. Je leert het volledige speelveld –en alle spelers –binnen Rijkshuisvestingsprojecten kennen en daarbij ook hun rol en belangen. Daarnaast krijg je verschillende instrumenten aangereikt die helpen om de FWR toe te passen. Tijdens de opleiding is volop ruimte voor discussie en het inbrengen van eigen cases en vraagstukken. De cursus wordt gegeven door Marco Verhoef en Simone Leenders, beide senior huisvestingsadviseur bij WorkWire en expert op het gebied van de FWR en praktische toepassingen daarvan in (masterplan)projecten. Zij worden bijgestaan door verschillende gastsprekers uit het werkdomein.

DE FWR ACADEMY BESTAAT UIT DRIE MODULES

MODULE 1 –DE BASIS

In deze module leer je alle ins en outs van de FWR. Wat de FWR beoogt en hoe de FWR werkt. Om de FWR goed te snappen, gaan we ook dieper in op de principes van Activiteitgericht Werken, het werkplekconcept dat aan de FWR ten grondslag ligt. En hoe omgegaan kan worden met verschillende werkprocessen en werkvormen. Hoe past bijvoorbeeld agile binnen de FWR (of niet)? Na afloop van deze module ben je in staat een behoefte inventarisatie uit te voeren en te vertalen in een ruimtelijk-functioneel programma van uitgangspunten dat compliant is aan de kaders en normen van de FWR.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Werkplekconcepten
 • TPAW in vogelvlucht
 • Introductie op de FWR
 • FWR en het Rijkskantoor
 • Het Rijkshuisvestingsstelsel
 • Kwalitatieve en kwantitatieve kaders van de FWR
 • De bouwstenen van de FWR

MODULE 2 –DE VERDIEPING

Na kennis opgedaan te hebben over de basis van de FWR gaan we in module 2 dieper in op hoe je deze kennis in praktijk kunt brengen. Hoe toets je of een ruimtelijk-functioneel programma van uitgangspunten voldoet aan de huisvestingsbehoefte van een gebruiker? En als je zelf mee kan denken over de ideale inrichting van jouw FWR-werkomgeving, hoe zie deze er dan uit? Etc.

Ook nemen wij jou mee in de processen, rollen, verantwoordelijkheden én belangen die voor komen in de Masterplannen en de bijbehorende projecten. Bij Rijkshuisvesting zijn veel spelers betrokken: DGOO, het RVB, een GO en de CDV, om er een paar te noemen. En natuurlijk de gebruiker zelf. Die wordt nog wel eens vergeten. Door beter te begrijpen wat meespeelt in masterplanprojecten, wordt het makkelijker op zoek te gaan naar de gemene deler en het creëren van meerwaarde in die projecten.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Ontwerp jouweigen FWR-plattegrond
 • Masterplannen en masterplanprojecten
 • Rollen en verantwoordelijkheden in masterplanprojecten
 • Het proces van een masterplanproject
 • Gebruikersparticipatie: communicatie en verandermanagement

Module 3 – Praktijk & proeve van bekwaamheid

In deze module brengen we de FWR in praktijk. Deze dag hebben we gastsprekers vanuit DGOO, RVB en CDV. Zij vertellen ons meer over hun werkveld, visie en ambities. En maken dit via praktijkvoorbeelden concreet. Een mooie gelegenheid ook om met elkaar in debat te gaan over de FWR en de beste aanpak om tot succesvolle huisvestingsprojecten te komen. We zijn deze dag te gast in een Rijkskantoor. De gastheer leidt ons rond in het Rijkskantoor en neemt ons mee in hun project, ervaringen en leerpunten. Daarnaast gaan we als groep zelf aan de slag met een aantal cases die vanuit deelnemers zelf zijn aangedragen. Dit doen we interactief, samen met de andere deelnemers.

Aan het eind van deze module volgt een proeve  van bekwaamheid. Waarmee jij je na het behalen van het certificaat ‘FWR deskundige’ mag noemen.

Ter voorbereiding op de proeve van bekwaamheid moeten deelnemers rekening houden met een aanvullende studiebelasting van 20 tot 40 uur (afhankelijk van voorkennis en ervaring).

Data en kosten

De data voor de eerstvolgende FWR Academy zijn:

 • Module 1: 5 september 09:00-14:00 VOL
 • Module 2: 12 september 09:00-14:00 VOL
 • Module 3: 19 september 09:00-14:00 VOL
 • Module 1: 3 oktober 09:30-14:30
 • Module 2: 10 oktober 09:30-14:30
 • Module 3: 17 oktober 09:30-14:30
 • Module 1: 15 oktober 09:30-14:30
 • Module 2: 22 oktober 09:30-14:30
 • Module 3: 29 oktober 09:30-14:30
 • Module 1: 14 november 09:30-14:30
 • Module 2: 28 november  09:30-14:30
 • Module 3: 5 december  09:30-14:30

Module 1 en 2 vinden plaats in de Caballero Fabriek in Den Haag. Module 3 op een nader te bepalen locatie. De kosten voor de totale opleiding bedragen €1.950,-excl. BTW, incl. lunchkosten, digitale syllabus en materialen tijdens de opleiding. De proeve van bekwaamheid is inbegrepen. Het is ook mogelijk module 1 en 2 separaat te volgen. De kosten hiervan zijn €649,-excl. BTW per module. Bij losse modules is het niet mogelijk deel te nemen aan de proeve van bekwaamheid.

Schrijf je in of neem contact op met Esther Roelofs: esther@workwire.nl   06-42374467