Deelname

De FWR Academy is bedoeld voor iedereen die met de FWR werkt, zoals RVB’ers, CDV’ers, GO’ers en vertegenwoordigers van gebruikers van Rijkshuisvesting. Daarnaast is de FWR Academy interessant en leerzaam voor iedereen die in zijn werk (indirect) met de FWR te maken heeft, bijvoorbeeld vanuit FM, HR, communicatie of ICT.

Het curriculum is in nauwe samenwerking met DGOO tot stand gekomen. Zo wordt gegarandeerd dat de inhoud van de leergang gebaseerd is op actuele kaders, normen, richtlijnen en instrumenten. Daarnaast houdt DGOO toezicht op de volledigheid van de modules; na afronding zijn cursisten in staat om de FWR effectief toe te passen in bijvoorbeeld Masterplanprojecten.

OPLEIDING TOT FWR DESKUNDIGE

De FWR Academy is een praktijkgerichte opleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding begrijp je de werking van de FWR, inclusief de mogelijkheden en onmogelijkheden, en ben je in staat zelf effectief met de FWR aan de slag te gaan. Je leert het volledige speelveld –en alle spelers –binnen Rijkshuisvestingsprojecten kennen en daarbij ook hun rol en belangen. Daarnaast krijg je verschillende instrumenten aangereikt die helpen om de FWR toe te passen. Tijdens de opleiding is volop ruimte voor discussie en het inbrengen van eigen cases en vraagstukken. De cursus wordt gegeven door Marco Verhoef, senior huisvestingsadviseur bij WorkWire en expert op het gebied van de FWR en praktische toepassingen daarvan in (masterplan)projecten.

MODULE 1 – DE BASIS

In deze module leer je alle ins en outs van de FWR. Wat de FWR beoogt en hoe de FWR werkt. Om de FWR goed te snappen, gaan we ook dieper in op de principes van Activiteitgericht Werken, het werkplekconcept dat aan de FWR ten grondslag ligt. En hoe omgegaan kan worden met verschillende werkprocessen en werkvormen. Hoe past bijvoorbeeld agile binnen de FWR (of niet)? Na afloop van deze module ben je in staat een behoefte inventarisatie uit te voeren en te vertalen in een ruimtelijk-functioneel programma van uitgangspunten dat compliant is aan de kaders en normen van de FWR.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Activiteitgericht Werken
 • Opbouw FWR werkplek-en vergadermix
 • FWR-wijzer en actualisaties (inclusief FWR 3.0)
 • NEN, arbo
 • ReF-model
 • VTW / comply-or-explain procedure

MODULE 2 – DE VERDIEPING

Bij Rijkshuisvesting zijn veel spelers betrokken. DGOO, RVB, GO, CDV om er een paar te noemen. En natuurlijk de gebruiker zelf. Die wordt nog wel eens vergeten. In deze module gaan we dieper in op processen bij huisvestingsprojecten, inclusief de masterplannen. Wie daarbij allemaal betrokken zijn en wat hun rollen, taken, verantwoordelijkheden én belangen zijn. En hoe zij vanuit hun rol met de FWR te maken krijgen. Door dit beter te begrijpen, wordt het makkelijker op zoek te gaan naar de gemene deler en het creëren van meerwaarde in projecten. In deze module gaan we verder in op het proces om van een ruimtelijk-functioneel programma van eisen tot uitvoering van huisvestingsprojecten te komen.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Rijkshuisvestingsstelsel
 • Masterplan: van startbrief tot Rijkshuisvesting
 • Categorie 1, 2 en 3 panden in relatie tot de FWR
 • Impactanalyse van bouwkundige ingrepen in relatie tot de FWR
 • Relatics
 • Aanbestedingsvormen
 • Gebruikersparticipatie: communicatie en verandermanagement

MODULE 3 – PRAKTIJK & PROEVE VAN BEKWAAMHEID

In deze module brengen we de FWR in praktijk. Een mooie gelegenheid ook om met elkaar in debat te gaan over de FWR en de beste aanpak om tot succesvolle huisvestingsprojecten te komen. We zijn deze dag te gast in een Rijkskantoor. De gastheer leidt ons rond in het Rijkskantoor en neemt ons mee in hun project, ervaringen en leerpunten. Daarnaast gaan we als groep zelf aan de slag met een aantal cases die vanuit deelnemers zelf zijn aangedragen. Dit doen we interactief, samen met de andere deelnemers.

Aan het eind van deze module volgt een proeve van bekwaamheid. Waarmee jij je na het behalen van het certificaat ‘FWR deskundige’ mag noemen.

Ter voorbereiding op de proeve van bekwaamheid moeten deelnemers rekening houden met een aanvullende studiebelasting van 10 tot 20 uur (afhankelijk van voorkennis en ervaring).

MODULE 4 – Behavior bij de implementatie van de FWR

Hoe zorg je er in dit dynamische speelveld voor dat de FWR werkomgeving goed aansluit bij zowel de kaders als gebruikersbehoeften? Hoe krijg je eindgebruikers betrokken bij huisvestingsprojecten en creëer je bewustwording en draagvlak?

Het implementeren van de FWR gaat vaak gepaard met (grote) veranderingen in de werkomgeving en manier van werken. Het succesvol doorvoeren van deze veranderingen vraagt om draagvlak en eigenaarschap. Module 4 gaat over methoden en tools voor gedragsverandering bij de implementatie van de FWR.

Data en kosten

Separate module (module 1 of 4) €   950,-
FWR Academy (1,2 en 3 incl. proeve van bekwaamheid) € 2.600,-
FWR Academy met verdieping op TPAW/Behavior (1,2,3 en 4 incl. proeve van bekwaamheid) € 3.000,-

De data voor de eerstvolgende FWR Academy worden binnenkort bepaald en hier bekend gemaakt.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met WorkWire via office@workwire.nl of mail Marco Verhoef via marco@workwire.nl.