Een goed omschreven huisvestingsbehoefte is geen standaard format. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende applicaties. Facilitair managers, huisvestingsadviseurs en interieurarchitecten krijgen tijdens de cursus een toolbox aangereikt, zodat zij dit specifieke huisvestingsadvies kunnen toevoegen aan het eigen implementatieproces.

Deelname

Samen met workplace consultant Daan Schipper loopt u aan de hand van uw eigen casus door de methodiek heen die het visueel management van de veranderingen in de huisvesting mogelijk maakt. Aan het eind van de dag heeft u een concreet, organisatie specifiek indelingsplan en ontvangt u alle uitgewerkte instrumenten welke gebruikt worden in de methodiek.

De cursus is af te nemen als een in-company training. Dit kan bij WorkWire in Caballero Fabriek of elders. De cursus duurt ongeveer 5 uur. Afhankelijk van wensen en behoeften is dit aan te passen.

Programma

Inloop en ontvangst

Introductie: veranderingen in de fysieke werkomgeving – de actuele stand van zaken

Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Welke concepten worden vaak toegepast, wat zijn daar de voor- en nadelen van? Welke organisaties werken flexibel en wat zijn hun ervaringen? Doel van deze introductie is dat elke deelnemer aan de cursus begint met hetzelfde kennisniveau.

Stap 1. Werkplekgebruikers en Relatiematrix

Werkplekgebruikers in kaart brengen
Medewerkers worden op basis van hun werkprocessen ondergebracht in verschillende activiteitenprofielen. Deze activiteitenprofielen vormen de basis waarop wij per afdeling, werkgroep of profielsoort een functiehuis vullen. Dit functiehuis geeft als uitkomst een overzicht van benodigde werplekken, specials, overlegplekken en overige (de)centrale voorzieningen.

Relatiematrix
Vanuit samenwerkingsbehoefte, interactie, kennisuitwisseling en sociale verbanden willen collega’s bij elkaar in de buurt werken. In dit schema zal de sterkte en aard van relaties tussen afdelingen, werkgroepen of profielsoorten worden weergegeven. De uitkomsten van deze matrix zijn een onderlegger voor het “stack & block” plan voor de betreffende gebruikersgroepen.

Stap 2. Gebouwscan (programma van mogelijkheden)

Tijdens de tweede oefening zoomen wij in op het gebouw. Waar zitten de mogelijkheden en waar de restricties? Wat is de fte absorptiecapaciteit van het gebouw? En hoe kan de gebouwscan samen met de huisvestingsbehoefte van uw organisatie leiden tot een succesvolle business case?

Stap 3. “stack & block” plan; van indelingsvoorstel naar indelingsplan

De gebouwscan wordt samen met de relatiematrix vertaald in een nieuw indelingsvoorstel. In deze fase vindt naast een confrontatie van de wensen en eisen van de organisatie met de gebouw specifieke eigenschappen, ook een confrontatie met planning en budget plaats. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe het concept kan worden vertaald naar het gebouw en welke compromissen daar wellicht het gevolg van zijn, gegeven de bestaande gebouweigenschappen, de planning en/of de begroting.

Wil je meer weten over deze cursus? Neem dan contact op met: Simone Leenders (06-23242852 of simone@workwire.nl)