Kennisdeling Directies Huisvesting medische centra

Kennisdeling Directies Huisvesting medische centra

Op donderdag 1 oktober vond een lunchsessie “Werkplekinnovatie medische staf” plaats bij WorkWire in de Caballero Fabriek te Den Haag. Met  vertegenwoordiging van de Directies Huisvesting van 7 medische centra (AMC, VUmc, UMCU, Erasmus MC, LUMC, Haga/Reinier de Graaf, ACTA) werden ervaringen uitgewisseld op het gebied van werkplekinnovatie in de stafaccommodatie voor personeel van medische centra.

Alle aanwezige medische centra hebben te maken met (her)huisvestingsvraagstukken en daaraan gekoppeld ook het nadenken over en implementeren van nieuwe werkconcepten. Het efficiënter en effectiever omgaan met de werkplekmiddelen speelt in de meeste gevallen een belangrijke rol. De fasering van de projecten is verschillend, maar een eenduidige ‘best practise’ in een medisch centrum is er nog niet. Wel zijn er elementen die voor alle deelnemers herkenbaar zijn zoals: de diversiteit en complexiteit van de organisaties en de werkomgeving, weerstand vanuit de organisatie en vanuit management, leiderschapstijlen en cultuur. Het uitwisselen van kennis en ervaring wordt daarom als zeer waardevol ervaren; er valt veel van elkaar te leren.

In break-out sessies zijn deelnemers ingegaan op de invoering van kantoorinnovatie in de zorg. In de plenaire afsluiting is samengevat wat er is besproken. De conclusie is dat ook in de medische wereld kantoorinnovatie mogelijk en zelfs nodig is. Flexibel gebruik van activiteitgerelateerde werkplekken en verdeling van ruimte op basis van functie-inhoud in plaats van hiërarchie dragen bij aan besparing op huisvesting en faciliteren onderlinge samenwerking.

Er werden veel tips en voorwaarden genoemd voor een (mogelijk) succesvolle invoering van kantoorinnovatie. Maar de deelnemers constateerden ook dat er geen eenduidig recept is voor succes. Een greep uit de uitspraken:

 • Inrichting moet passen bij de werkprocessen; gebruikers erbij betrekken, hun behoeften ophalen, draagvlak creëren;
 • sturen op resultaat, tijd- en plaatsonafhankelijk werken faciliteren, je moet je ict op orde hebben;
 • het belangrijkste is een helder doel stellen en consistent zijn, gevolgd door een goede begeleiding van de medewerkers en een duidelijke financiële prikkel;
 • eenduidige en krachtige communicatie over de kaders van het plan is van groot belang;
 • de leeftijdsgroep 35-44 jaar heeft het meeste last van weerstand vanwege de recent verworven rechten, de medisch specialisten vormen vaak een ‘subcultuur’;
 • kantoorinnovatie is voor 20% inrichting en voor 80% cultuur;
 • er zijn veel redenen waarom het momentum er nu wél is en de eerste positieve ervaringen naar voren komen;
 • flexplekken stimuleren effectief gebruik van ruimte. Dat is nodig want elke euro die je besteedt aan huisvesting kun je niet meer besteden aan het primair proces, of aan onderzoek;
 • de toekomst vraagt om multidisciplinair werken in wisselende samenstellingen, zonder koninkrijkjes, met kruisbestuiving die leidt tot creativiteit. Kantoorinnovatie ondersteunt dat. De meerwaarde voor de ‘business’ kan groter zijn dan de besparing op m2;
 • we bouwen het ziekenhuis voor later. Daarom jongeren meer betrekken in het vormingsproces;
 • bij het toenemend werken buiten de muren van het ziekenhuis (thuis, elders), moet je ontmoeting en kennisoverdracht meer organiseren dan vroeger. Dat is een taak van het management;
 • zonder financiële prikkel gebeurt er niets. Besparingen kun je bijvoorbeeld terug laten vloeien naar fondsen waar de afdeling zelf over kan beschikken;
 • tijdelijkheid kan acceptatie bevorderen. Pilots kunnen mensen gelegenheid geven aan de nieuwe omgeving te wennen, ervan te proeven. Collega’s die enthousiast zijn kunnen anderen positief beïnvloeden;
 • werkbezoeken zijn leuk, maar hebben ook haken en ogen: onvergelijkbare situaties, negatieve ervaringen, etc;
 • een aangename werkomgeving en meer flexibiliteit en vrijheid maakt het werk leuker, is de ervaring;

Wilt u meer weten over werkplekinnovatie binnen de zorg? Neem dan contact op met Esther Roelofs: esther@workwire.nl / 06-42374467.