Deelname

Elke verandering stuit op weerstand van medewerkers. Dat is een natuurlijk proces en hoort erbij. De kunst is om de weerstand snel om te buigen in draagvlak en enthousiasme. En dat kan! Daarvoor is het belangrijk om weerstand te herkennen, te snappen waar het vandaan komt en hoe je ermee om kunt gaan. Afdelingsmanagers, projectmanagers of communicatieadviseurs krijgen tijdens deze cursus tips en tricks om het draagvlak binnen de eigen organisatie te vergroten.

De cursus is af te nemen als een in-company training. Dit kan bij WorkWire in Caballero Fabriek of elders. De cursus duurt ongeveer 5 uur. Afhankelijk van wensen en behoeften is dit aan te passen.

Programma

Inloop en ontvangst

Introductie: Beren op de weg

In veranderprocessen ontstaat vaak weerstand en medewerkers zien allerlei beren op de weg. ‘Dit kan best werken…maar niet voor mij.’ Vanuit de psychologie verklaren we de herkomst van weerstand en de verschillende vormen van weerstand.

Why, how, what?

Een nieuwe manier van werken komt niet uit de lucht vallen. De verandering dient een doel. Meestal is dit doel direct gerelateerd aan de strategie van de organisatie. Voor medewerkers is het vaak lastig om vooraf een goed beeld te vormen van de nieuwe werkomgeving en de nieuwe manier van werken. Nog lastiger is het om vooraf de meerwaarde van de verandering in te zien. Hoe gaat een nieuwe manier van werken bijdragen aan betere samenwerking of meer kennisdeling?

In dit deel van de cursus gaan we aan de slag met:

  • Het verbinden van de organisatiestrategie en kernwaarden aan het werkplekconcept
  • Het vertalen van (strategische) doelen naar concrete oplossingen (van ‘why’ naar ‘what’)
  • Storytelling als middel voor effectieve communicatie

Omgaan met verandering

Veranderen van werkplekconcept kan voor medewerkers een ingrijpend proces zijn. Het aanpassen van vaste werkroutines levert vaak weerstand op. Leidinggevenden zijn erbij gebaat op een goede manier met deze weerstand om te gaan. De vraag hierbij is wanneer welke interventie zin heeft. In het laatste cursusonderdeel gaan we verder in op verschillende interventies die georganiseerd kunnen worden om medewerkers mee te krijgen in de nieuwe omgeving. Hierbij maken we aan de hand van verschillende stadia van weerstand een reis van begin tot eind.

Brainstorm(lunch)

In een afsluitende lunch wisselen we van gedachten over de praktische implicaties die leiderschap van ons verlangt. Hoe kunnen we als managers en leidinggevenden op verschillende manieren omgaan met de veranderende organisatie?

Tips

Ga tijdens de cursus meteen aan de slag met je eigen casus. Bereid de volgende vragen voor:

  • Wat zijn de doelen van het nieuwe werkplekconcept?
  • Hoe past het nieuwe werkplekconcept en de organisatiestrategie?
  • Wat zijn de kernwaarden van de organisatie?

Wil je meer weten over deze in-company cursus? Neem dan contact op met Marco Verhoef (marco@workwire.nl / 06 – 12 72 82 07)