WorkWire’s methodiek Workplace Nudging geeft een positieve insteek aan gedragsverandering.

Deze methodiek start met het formuleren van een gewenste manier van werken, aan  de hand van de organisatiedoelen. Waarna medewerkers oplossingen zoeken om het gewenst gedrag leuker en makkelijker maakt om te vertonen.
De cursus Let’s go nudge! is en eerste kennismaking met deze methodiek voor bijvoorbeeld communicatie, HR of facilitair management.

Onderdelen

Stap 1: Introductie Workplace Nudging

Na een algemene introductie van nudging wordt onze methodiek Workplace Nudging besproken. Hierbij wordt de oorsprong en toepassing belicht, waardoor iedereen kennis kan nemen van onze methodiek.

Stap 2: Formuleren van gewenst gedrag aan de hand van organisatiedoelstellingen

Voordat daadwerkelijk gedrag veranderd kan worden is het belangrijk dat je als organisatie weet welk gedrag je wilt stimuleren. Aan de hand van de verschillende doelstellingen en organisatiewaarden kan inzichtelijk gemaakt worden welk gedrag gewenst is in de werkomgeving. Wij werken hierbij met een casus, maar het is uiteraard ook mogelijk om eigen organisatiewaarden in te brengen en toe te lichten.

Stap 3: Definiëren van belemmeringen en effecten

Voordat het gewenste gedrag in de werkomgeving kan worden vertoond, is het van belang te weten hoe je dit gedrag het best kunt stimuleren. Door stil te staan bij het uiteindelijk gewenste resultaat en effect wordt het vraagstuk afgebakend. Daarnaast wordt verder ingegaan op de belemmeringen om het gewenste gedrag te vertonen. Vaak zijn achterliggende motieven de oorzaak van het niet vertonen van het gewenst gedrag

Stap 4: Creëren van Workplace Nudges

Wanneer duidelijk is welk gedrag gestimuleerd kan worden is het tijd om de creativiteit de vrije loop te laten. Aan de hand van verschillende korte oefeningen wordt gezocht naar oplossingen (Workplace Nudges) die het gewenste gedrag positief kunnen beïnvloeden. Daarnaast wordt stilgestaan bij de haalbaarheid en de effectiviteit van de Workplace Nudges.

 Stap 5: Pitch en nabespreking

Ideeën worden aan elkaar gepresenteerd en tijdens de lunch wordt nagepraat over de implementatie en uitvoer van de Workplace Nudges.

Wil je meer weten over deze cursus? Neem dan contact op met: Simone Leenders (06-23242852 of simone@workwire.nl) of kijk op https://workplacenudging.com/