Complexiteit van gedragsveranderingen in de nieuwe werkomgeving

Met veel bombarie heeft een organisatie een nieuwe manier van werken ingevoerd. Activiteitgericht. Bedoeld om medewerkers beter te ondersteunen in hun dagelijkse werken. En om samenwerking en kennisdeling te stimuleren. De fysieke omgeving is volledig vernieuwd. Open, transparant en met een afwisseling van verschillende type werkplekken en zitjes voor informeel overleg. En de medewerkers? Die vinden het wel mooi, maar tegelijkertijd lastig om in de nieuwe werkomgeving te werken zoals ze dat altijd gedaan hebben.

vlieg

Voor veel organisaties is dit een herkenbaar beeld. Medewerkers die niet of onvoldoende meegaan in de verandering. Logisch als je bedenkt dat ons brein keuzes – en daarmee ons gedrag – automatiseert. We zijn gewoontedieren. Het veranderen van ons gedrag vinden wij lastig. Dit vergt tijd en intensieve begeleiding. Het simpelweg aanspreken op ons gezond verstand, onze ratio, volstaat niet. Daarom ook dat huis- of gedragsregels vaak niet het gewenste effect hebben, zeker niet bij complexere veranderingen.

Om te veranderen hebben we een extra zetje in de rug nodig: workplace nudging. Workplace nudging is een alternatief voor veranderprocessen met intensieve medewerkersparticipatie, die zeker bij grote organisaties met veel medewerkers zeer complex en intensief zijn. Workplace nudging is positief en verleidt medewerkers om op een andere manier te werken met snelle, concrete ingrepen in de werkomgeving.

Het idee achter workplace nudging

Een van de grondleggers achter nudging is de gedragseconoom Richard Thaler, winnaar van de Nobelprijs voor de Economie in 2017. Volgens hem kiezen de meeste mensen automatisch voor de standaardoptie. Nudging maakt hier gebruik van door de standaardoptie ondersteunend te maken aan de ambities en doelen van de organisatie. Nudging wordt al geruime tijd toegepast door marketing- en reclamebureaus en overheden in hun communicatie richting burgers, vooral over voeding en gezondheid. WorkWire is het eerste adviesbureau dat nudging inzet voor gedragsverandering in de werkomgeving.

nudge

WorkWire koppelt workplace nudging altijd aan de ambitie en doelen van de organisatie. Samen met medewerkers worden op systematische wijze nudges bedacht en ontwikkeld die bijdragen aan de gewenste gedragsverandering. Vooraf is niet volledig te voorspellen hoe medewerkers op een nudge reageren. Voor effectieve workplace nudging werken wij daarom met pilots en testfases. Om dezelfde reden is workplace nudging altijd een maatwerk oplossing voor een organisatie, maar wel op basis van een bewezen aanpak.

Bij workplace nudging gaat het altijd om kleine veranderingen. Positief, uitnodigend en met een ongedwongen karakter. In tegenstelling tot sommige andere interventies roept workplace nudging nauwelijks weerstand op bij medewerkers.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over Workplace Nudging en wat het kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact op via office@workwire.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Let’s go nudge!