VRAAGSTELLING
Bij NS Station Hollands Spoor ligt het Stationspostgebouw. Dit voormalige postsorteercentrum met de status van rijksmonument is verbouwd tot het nieuwe hoofdkantoor van PostNL. Tijdens het ontwerpproces is WorkWire door de werkgroep Cultuur & Communicatie van PostNL gevraagd om een effectieve communicatie- en cultuuraanpak te ontwikkelen met als doel medewerkers voor te bereiden op en enthousiasmeren voor de nieuwe manier van werken op het nieuwe hoofdkantoor.

RESULTAAT
WorkWire heeft alle informatie over de nieuwe manier van werken en nieuwe werkomgeving vertaald in een storyline; een beeldende verhaallijn die medewerkers meeneemt in het hoe en wat van het nieuwe werkplekconcept. Daaraan gekoppeld is een engagement programma ontwikkeld met activiteiten en interventies om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe werkomgeving en nieuwe manier van werken.

Tijdens het project is de vraag ontstaan voor een optimalisatie van het ontwerp voor de nieuwe werkomgeving in het Stationspostgebouw. Deze optimalisaties moesten resulteren in een verhoging van de user experience(gebruikersbeleving) en betere ondersteuning van (hybride) samenwerkvormen. WorkWire heeft hiervoor een bouwstenenboek ontwikkeld en een aantal werksessies met de interieurarchitect georganiseerd om gezamenlijk de mogelijkheden voor ontwerpoptimalisaties te verkennen. Aansluitend heeft WorkWire samen met AVEX het AV-concept voor PostNL ontwikkeld en via proof of concepts geïmplementeerd.

KEYWORDS
Storyline, change management, hybride werken, bouwstenenboek, conceptontwikkeling

Meer Weten? Neem gerust contact op met Esther Roelofs