Een verandering in de werkomgeving gaat vaak niet zonder slag of stoot. Hoewel omgevingen veelal ten behoeve van de medewerker worden veranderd, is het de medewerker die moeite lijkt te hebben met het accepteren van de bijkomende veranderingen. Hoe ga je namelijk om met het delen van je werkplek als je al jaren een eigen werkplek hebt gehad? Dit soort veranderingen stuiten vaak op weerstand. Medewerkers willen vasthouden aan bekende patronen en gewoontes, in plaats van op zoek gaan naar een nieuw werkritme. Dat doen we niet expres, zo werken onze hersenen. Die zijn te allen tijde bezig met het ontwikkelen van patronen en gewoonten zodat we niet zoveel hoeven na te denken over de keuzes die we elke dag maken. Wij zien vaak dat organisaties bij het implementeren van veranderingen in de werkomgeving bijbehorende gedragsregels voorschrijven. Een goed begin, maar deze regels vragen om handhaving en vaak blijft die achterwege. Tevens zit hier vaak een negatieve associatie aan vast en komt de verandering niet uit de mensen zelf. Kunnen we dat ook anders doen?

Ja, dat kan! Workplace Nudging draait om positieve stimulatie van gedragsverandering door het intelligent inzetten van de werkomgeving. Workplace Nudging is een methodiek die gestoeld is op keuzearchitectuur. De methodiek werkt toe naar de ontwikkeling van positieve prikkels in de fysieke ruimte die mensen verleiden om ander gedrag te vertonen. Door een keuze leuker en/of makkelijker te presenteren vergroot de kans dat hiervoor gekozen wordt. De manier waarop een keuze wordt gepresenteerd, heeft namelijk veel invloed onze uiteindelijke keuze. Om tot deze prikkels te komen is medewerkersbetrokkenheid essentieel, zij zijn immers degene die de werkomgeving werkbaar maken. Workplace Nudging maakt hiermee gebruik van een bottom-up methodiek, waarbij direct ingespeeld wordt op het creëren van draagvlak. Door Workplace Nudging in de (werk)omgeving toe te passen wordt op een positieve manier gecommuniceerd over het gewenste gedrag. Hierdoor worden medewerkers gestimuleerd om gedrag te vertonen dat past bij de organisatie en de werkomgeving. Waarmee ze gedragspatronen kunnen ontwikkelen waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de werkomgeving.

OPLEIDING

De training wordt aangeboden als een in-company opleiding.

Inbegrepen zijn:

  • De 5 trainingsdagen op een inspirerende locatie in Den Haag of elders;
  • Begeleiding door Workplace Nudging specialisten;
  • Een syllabus met de volledige methodiek en extra oefeningen;
  • Optioneel 5 x lunch en 1 x diner.

De trainingen worden gegeven in kleine groepen (maximaal 12 deelnemers). Hiermee blijft voldoende tijd en aandacht beschikbaar om te werken aan een (meerdere) eigen casus. Ons doel is om alle cursisten naar huis te laten gaan met een eigen ontwikkelde Workplace Nudge die gelijk geïmplementeerd kan worden bij de eigen organisatie.

AANMELDING

Normaliter bedraagt het trainingsprogramma 5 weken, in overleg. Neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie.

PROGRAMMA

In het trainingsprogramma maak je uitgebreid kennis met de methodiek van Workplace Nudging. Je gaat aan de slag met de ontwikkeling van Workplace Nudges die jouw organisatie ondersteunen bij de verandering. Een trainingsprogramma Workplace Nudging geeft een kijkje in de wereld van morgen, waarbij de medewerker op een positieve manier wordt ondersteund bij zijn of haar manier van werken binnen die veranderende werkomgeving. Het programma bestaat vaak uit 5 trainingsdagen (vaak een dagdeel, variërend van 3 tot 5 uur per keer).

Trainingsdag 1
Naast een kennismaking met de methodiek en een eerste verkenning van de toepassingsmogelijkheden van Workplace Nudging staat de organisatie centraal. Op welke manieren ondersteunt de organisatie de medewerkers op dit moment en welke veranderingen in de organisatie gaan de komende jaren plaats vinden? Aan de hand van deze antwoorden wordt in kaart gebracht welke speelruimte er is voor het ontwikkelen van Workplace Nudges als prikkels voor gedragsverandering. Daarna wordt aan de hand van kernwaarden gedrag gedefinieerd dat past bij de organisatie en haar doelstellingen. Door de koppeling te maken tussen de organisatorische doelstellingen en het gedrag van de medewerkers volgt een gedragen uitspraak van het gewenste gedrag dat de medewerkers kunnen vertonen. Het achterhalen van het doel van de gewenste verandering speelt hierbij een grote rol.

Trainingsdag 2
Wanneer duidelijk is welke ruimte de organisatie kent voor de verandering wordt gefocust op de mens binnen de organisatie. Waarom is het voor mensen zo lastig om hun gedrag te veranderen? Hierbij wordt ingegaan op de verschillende weerstanden die kunnen voorkomen bij verandering. Daarnaast volgt een doelgroep analyse, waarin bepaald wordt wie het gewenst gedrag moeten gaan vertonen. Ook wordt gekeken naar mogelijke belemmeringen die het gewenste gedrag tegenhouden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de fysieke en mentale belemmeringen om bepaald gedrag te vertonen. Wanneer beiden in kaart zijn gebracht kan duidelijk doelgedrag worden omschreven, dat gestimuleerd kan worden.

Trainingsdag 3 & 4: oplossingsgerichte interventies
Nadat de gewenste verandering in kaart is gebracht en duidelijk is waarom medewerkers deze verandering (nog) geen onderdeel van hun werkpatronen gemaakt hebben is het tijd om oplossingen te genereren. Hierbij is de focus zowel op het generen van oplossingen als het selecteren van goede ideeën. Selectiecriteria van goede ideeën komen ter sprake, waarnaast de ruimte voor creatief denken niet wordt geschuwd. Naast het bedenken van Workplace Nudges wordt ook een eerste stap gezet in het realisatieproces. Waar moet je rekening mee houden als je een Workplace Nudge wil toepassen in de praktijk? Tenslotte wordt aandacht besteed aan het verbeteren van een bestaande Workplace Nudge. Wat kan je doen wanneer jouw bedachte oplossing niet optimaal blijkt te werken?

Trainingsdag 5: Terugkoppeling en aanvullende tips
De laatste trainingsdag staat in het teken van het in standhouden van de gemaakte veranderingen. Ook is hier de ruimte om praktijkgerichte casussen vanuit eigen ervaringen binnen de organisaties van de cursisten met elkaar te behandelen en uit te denken.