VRAAGSTELLING
De faculteit Bètawetenschappen heeft de wens om toekomstbestendige huisvesting te hebben. Op dit moment zijn er veel verouderde panden, verspreid over de gehele campus. De wens is ook om duurzame huisvesting te hebben (het doel is om in 2030 CO2 neutraal te zijn). De beschikbare huisvesting moet de (langetermijn) behoeftes van de faculteit faciliteren. Daarom willen zij een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) ontwikkelen.
De faculteit heeft WorkWire gevraagd om de (toekomstige) huisvestingsbehoeftes van de faculteit vast te stellen en deze behoeftes te vertalen  in huisvestingsmogelijkheden.

RESULTAAT
Samen met het bestuur hebben we waardedrijvers onwtikkeld die moeten passen bij de toekomstige manier van werken. Vanuit de resultaten van de WEB survey en interviews en workshops met gebruikers hebben we een werkconcept ontwikkeld inclusief met bouwstenen passend bij de toekomstige manier van leren en werken. Samen met expertgroepen duurzaamheid, HR, IT, Facilities en beveiliging hebben we daarbij passende oplossingen ontwikkeld

KEYWORDS

ValueFit, WEB survey, werkconcept, bouwstenenboek

Meer weten? neem gerust contact op met Sheila Zautsen