VRAAGSTELLING
De Universiteit Utrecht werkt aan een aantrekkelijke en duurzame campus als toonbeeld voor het nieuwe leren en werken met moderne voorzieningen. Er zijn veel verouderde panden verspreid over de gehele campus die op de schop gaan. Aan een aantal van deze projecten hebben wij meegewerkt.

In 2021 heeft de Faculteit Bètawetenschappen ons gevraagd om de toekomstige huisvestingsbehoeftes van de faculteit vast te stellen en deze te vertalen in een Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

In 2023 is ons gevraagd het Functioneel en Ruimtelijk Programma van Eisen te maken voor de duurzame herontwikkeling van het Willem C. Van Unnikgebouw en het omliggende gebied.  Deze herontwikkeling genaamd Project Uniek  omvat 20.000 m2 FNO kantoor- onderwijs en onderzoeksomgeving voor de Universitaire Bestuursdienst en de faculteit Sociale Wetenschappen. en omliggend gebied met een logistiek hof, studeertuin, fietsenkelder en entreegebied Educatorium.

RESULTAAT
Faculteit Bètawetenschappen: Samen met het bestuur hebben we waardedrijvers onwtikkeld die moeten passen bij de toekomstige manier van werken. Vanuit de resultaten van de WEB survey en interviews en workshops met gebruikers hebben we een werkconcept ontwikkeld inclusief met bouwstenen passend bij de toekomstige manier van leren en werken. Samen met expertgroepen duurzaamheid, HR, IT, Facilities en beveiliging hebben we daarbij passende oplossingen ontwikkeld.

Project Uniek: Op basis van de UU ambities, m2-normen en leidende principes is in werksessies met stakeholders een generiek huisvestingsconcept ontwikkeld met een hoge mate van adaptiviteit en flexibiliteit zodat in de exploitatiefase geen bouwkundige of beperkte ingrepen nodig zijn. De opgaven voor het omliggend gebied zijn integraal meegenomen. In een storyline is dit visueel en begrijpelijk uitgelegd voor ontwerpteam en toekomstige gebruikers. Het PvE is op ons aangeven door AT Osborne in Briefbuilder verwerkt en door hun aangevuld met technische eisen.

KEYWORDS
ValueFit, WEB survey, werkconcepten voor kantoor-, onderwijs- labomgeving,, bouwstenenboek, storyline, inpassingsstudies, werksessies gebruikers, vraag- aanbodanalyses, ruimtestaten, BriefBuilder.

Meer weten? neem gerust contact op met Sheila Zautsen en/of Marian Wilgenburg