VRAAGSTELLING
De Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland (VrZW) wilde onderzoeken op welke manier de bestaande werkomgeving aangepast kan worden om hybride (samen)werken beter te faciliteren. De werkomgeving biedt nu namelijk te weinig diversiteit om de medewerkers te ondersteunen bij nieuwe vormen van (samen)werken. Met het nieuwe werkplekconcept wil men een aantrekkelijkere werkgever zijn waar eigen verantwoordelijkheid, vitaliteit, vertrouwen en duurzaamheid hoog in het vaandel staat.
De GGD Zaanstreek Waterland (GGDZW) wilde kijken of ze met een deel van hun medewerkers ook in het pand aan het Prins Bernhardplein 112 in Zaandam gehuisvest kunnen worden.

Bij beide processen heeft WorkWire hen geholpen keuzes te maken en concepten te ontwikkelen. Nu is besloten om te gaan samenwonen en dient het concept compleet gemaakt te worden. Ook hier helpt WorkWire weer graag mee.

RESULTAAT

Middels een survey, interviews, gebouwpotentiestudie en een inpassingsstudie hebben we we eerste 2 processen doorlopen. Om te komen tot een definitief werkconcept waarbij de primaire processen van VrZW en GGDZW goed ondersteund worden gaan we aan de slag met klankbordgroepen en werkgroepen om  vraag en aanbod goed op elkaar te matchen.

KEYWORDS
WEBsuvey, interviews, gebouwpotentiestudie en een inpassingsstudie h

Meer weten? neem gerust contact op met Sheila Zautsen