WorkWire lunchsessie workplace nudging

WorkWire Lunchsessie Workplace Nudging

Op donderdag 4 februari organiseerde WorkWire een lunchsessie over haar nieuwe projectaanpak: Workplace Nudging.

Tegenwoordig zijn huisvestingstrajecten vaak langlopende veranderprocessen. Het hele traject van visie, budget en ontwerp tot en met de uiteindelijke verhuizing duurt maanden, soms zelfs jaren. Vervolgens blijkt het dan nog eens erg tijdsintensief te zijn om medewerkers mee te krijgen in het veranderproces. WorkWire biedt een nieuwe oplossing: workplace nudging. Met een paar snelle, concrete ingrepen verleiden we de medewerkers op een positieve wijze tot een andere manier van werken. Nudging speelt in op het feit dat mensen lang niet altijd rationele of bewuste keuzes maken. Sterker nog, de meeste keuzes maken we automatisch en intuïtief (Kahneman, Thinking, Fast and Slow, 2011). Dit impulsieve gedrag laat zich moeilijk veranderen door argumenten. Wat wel blijkt te werken, zijn kleine veranderingen in de fysieke omgeving. Een subtiele hint kan een flinke gedragsverandering tot gevolg hebben.

De 13 deelnemers waren afkomstige van diverse organisaties: De Belastingdienst, NOC*NSF, Universiteit van Amsterdam, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus Medisch Centrum en Rijkswaterstaat. Er bestond bij deze groep echter wel een eenduidige behoefte om meer kennis op te doen met betrekking tot het op een positieve manier beïnvloeden van gedrag om een prettige, effectieve en efficiënte werkomgeving te creëren.

Na de kennismaking en een korte introductie werd het theoretisch kader van nudging toegelicht door Esther Roelofs. Daarna werd door Gerry Hofkamp aangegeven hoe workplace nudging ingezet kan worden als verandermethodiek en hoe dit zich verhoud tot de gangbare verandertheorieën en -aanpakken.

Vervolgens werd het theoretische deel afgesloten en werd de overstap gemaakt naar de praktijk. Karl Riesebosch beschreef de vraag van Astellas uit Leiden (het revitaliseren van een werkconcept), het proces dat gevolgd is om te komen tot een aantal workplace nudges en de huidige stand van zaken in dat project.

In een break out sessie werden de deelnemers gevraagd om zelf met nudge ideeën te komen rondom een drietal thema’s dat bij veel organisaties speelt: ontkokering, vitaliteit en duurzaamheid. Hier werden nudges bedacht als een applicatie die de beschikbare werkplekken aangeeft, een sociaal intranet om kennisdeling en samenwerking te bevonden, fitness tracking en advies, een ‘customer journey’ om de patiëntbehoefte te ervaren, persoonlijke laptop covers etc.

Al met al een interessante en levendige sessie omdat alle betrokkenen behoefte hebben aan interventies die gewenst gedrag stimuleren en de meeste organisaties bij voorkeur wegblijven van enorm grote interventies die vaak ook nog zeer gebiedend zijn.
Omdat nudging in de werkomgeving nog behoorlijk nieuw is, was dit ook voor WorkWire weer een belangrijke bijeenkomst om onze kennis en ervaring op dit gebied te delen en er feedback op te krijgen. Wordt vervolgd!

P.s. wilt u meer weten over workplace nudging of zelf een keer een lunchsessie bijwonen? Mailt u dan naar esther@workwire.nl

Hartelijke groet,

Esther Roelofs