Het gaat er niet alleen om hoe de werkomgeving er uit ziet, maar wat het doet met mens en organisatie. Diensten en voorzieningen binnen de werkomgeving moeten er vooral voor zorgen dat medewerkers op de gewenste manier kunnen én willen werken.

Welke inzichten heb je nodig voor een krachtige werkplekstrategie en bijbehorend werkplekconcept? Welke tools kan je daarbij inzetten? Esther Roelofs geeft vanuit actuele ontwikkelingen binnen werkomgevingen een antwoord op deze vragen. WorkWire heeft een aantal methodieken ontwikkeld om vraagstukken binnen de werkomgeving strategisch en conceptueel kracht bij te zetten. In deze module staan de volgende vragen met bijbehorende instrumenten centraal:

  • Wat is de gemene deler als je enerzijds kijkt naar strategie en ambities van de organisatie en anderzijds naar dat wat medewerkers belangrijk vinden in hun werkomgeving? Waar moet je vol op inzetten om het maximale resultaat voor mens en organisatie te realiseren? (Value Fit)
  • Wat zijn belangrijke werkplekprincipes die horen bij deze “Value Fit”? (Bricks, Bytes en Behaviour Scan)
  • Hoe formuleren we ons gedachtengoed zodat dit als leidraad kan dienen voor alle disciplines betrokken bij veranderingen in de werkomgeving? (Concept Statement)
  • Hoe wordt de werkomgeving daadwerkelijk gebruikt en ervaren en waar liggen concrete kansen voor verbeteringen? (Employee Journey)

Aan het einde van de dag heb je deze tools casusgericht toegepast en kun je deze uitgewerkte resultaten meenemen en presenteren binnen jouw eigen organisatie.

Deelname

De route naar een mensgerichte werkplekstrategie

Deze cursus biedt inzicht in hoe je een passende werkplekstrategie kan ontwikkelen en welke tools je daarbij kunt gebruiken. Ook laten we jou kennismaken met de tools voor de volgende fase; de conceptontwikkeling. Deze vervolgfase koppelt strategische inzichten aan specifiekere inzichten (over bijvoorbeeld medewerkersprofielen, hoe medewerkers de werkomgeving gebruiken en wat de kansen zijn ter verbetering), en werkt toe naar conceptuele en concrete handvatten voor werkplekontwerpen en communicatie.

Tijdens de cursus gaan we aan de slag met een selectie van tools waarmee WorkWire werkt: de Value Fit, de Bricks, Bytes en Behaviour Scan, het Concept Statement en de Employee Journey.

De cursus is af te nemen als een in-company training. Daarbij kan ook vooraf een specifieke case worden ingebracht waar tijdens de cursus de tools op worden toegepast.  De training kan plaatsvinden bij WorkWire in de Caballero Fabriek of elders. De cursus duurt ongeveer 5 uur (aanpasbaar op behoefte).

Programma

Inloop en ontvangst

Introductie: context van veranderende werkomgevingen.

Value Fit

Er wordt gekeken naar strategische doelen van de organisatie en behoeften van de medewerkers. Het samenbrengen in een gemene deler is een belangrijk vertrekpunt voor het kaderen van doelen met betrekking tot de nieuwe werkomgeving.

Bricks, Bytes en Behaviour Scan

De resultaten van de Value Fit worden vertaald naar belangrijke werkplekprincipes binnen Huisvesting/Facilitair, ICT en Organisatie & Gedrag.

Concept Statement

Bij deze oefening geven we handvatten om een concept statement op te stellen dat het gedachtengoed beschrijft dat ten grondslag ligt aan de gewenste verandering binnen de werkomgeving.

Employee Journey

Vanuit basismomenten op een dag wordt in beeld gebracht wat medewerkers doen, wat ze nodig hebben vanuit de disciplines FM, HR en ICT, welke belemmeringen en beperkingen zij binnen deze disciplines ervaren om hun werk goed te kunnen doen en welke kansen zij zien voor verbetering. Het resultaat van de employee journeys is de onderlegger van het ruimtelijk functioneel programma van eisen.

Afronding en afsluiting

Wil je meer weten over deze in-company cursus? Neem dan contact op met Esther Roelofs via Esther@workwire.nl