Het gaat er niet alleen om hoe de werkomgeving er uit ziet, maar wat het doet met mens en organisatie. Diensten en voorzieningen binnen deze werkomgeving kunnen aantrekkelijk zijn, maar moeten er vooral voor zorgen dat de medewerkers op de gewenste manier kunnen én willen werken.

Om te bepalen welke verandering binnen de werkomgeving gewenst is, is het van belang om zowel de organisatie te doorgronden als ook haar speelveld en context. Kortom, welke inzichten heb je nodig voor een krachtige werkplekstrategie en bijbehorend werkplekconcept? Welke tools kan je daarbij inzetten? Esther Roelofs en Eefke Schramade geven vanuit actuele ontwikkelingen binnen werkomgevingen een antwoord op deze vragen. WorkWire heeft een aantal methodieken ontwikkeld om vraagstukken binnen de werkomgeving strategisch en conceptueel kracht bij te zetten. In deze module staan de volgende vragen met bijbehorende instrumenten centraal:

  • Wat is de gemene deler als je enerzijds kijkt naar strategie en ambities van de organisatie en anderzijds naar dat wat medewerkers belangrijk vinden in hun werkomgeving? Waar moet je vol op inzetten om het maximale resultaat voor mens en organisatie te realiseren? (Value Fit)
  • Wat zijn belangrijke werkplekprincipes die horen bij deze “Value Fit”? (Bricks, Bytes en Behaviour Scan)
  • Hoe formuleren we ons gedachtengoed zodat dit als leidraad kan dienen voor alle disciplines betrokken bij veranderingen in de werkomgeving? (Concept Statement)
  • Hoe wordt de werkomgeving daadwerkelijk gebruikt en ervaren en waar liggen concrete kansen voor verbeteringen? (Employee Journey)

Aan het einde van de dag heb je deze tools casusgericht toegepast en kun je deze uitgewerkte resultaten meenemen en presenteren binnen jouw eigen organisatie.

Deelname

De route naar een mensgerichte werkplekstrategie

Deze cursus biedt inzicht in hoe je een passende werkplekstrategie kan ontwikkelen en welke tools je daarbij kunt gebruiken. Ook laten we jou kennismaken met de tools voor de volgende fase; de conceptontwikkeling. Deze vervolgfase koppelt strategische inzichten aan specifiekere inzichten (over bijvoorbeeld medewerkersprofielen, hoe medewerkers de werkomgeving gebruiken en wat de kansen zijn ter verbetering), en werkt toe naar conceptuele en concrete handvatten voor werkplekontwerpen, veranderprocessen (HR) en communicatie.

Tijdens de cursus gaan we aan de slag met een selectie van tools waarmee WorkWire werkt: de Value Fit, de Bricks, Bytes en Behaviour Scan, het Concept Statement en de Employee Journey.

De cursusdag duurt van 9:00 tot 14:00 en vindt plaats bij WorkWire in de Caballero Fabriek te Den Haag.

De kosten voor deelname bedragen € 549,- excl. btw per persoon, inclusief koffie, thee lunch en cursusmateriaal.

Aankomende cursusdata

  • Donderdag 4 oktober 2018 2018 van 9:00 – 14:00 uur VOL
  • Donderdag 8 november 2018 van 9:00 – 14:00 uur
  • Donderdag 14 maart 2019 van 9:00 – 14:00 uur

Wil je dieper ingaan op onze aanpak en toolbox gericht op de Empowering Workplace? Samen kunnen we dan vanuit jouw casus aan de slag met een vraagstuk binnen de werkomgeving vanuit Strategie, Concepting, Implementatie, Verandering en Leren & Onderhouden? Neem gerust een kijkje op onze website www.workwire.nl.