VRAAGSTELLING

Een bedrijf in de petrochemische industrie uit het Midden Oosten ontwikkelt een nieuw Europees hoofdkantoor in Tower10, de nieuwbouw toren van het WTC kantorencomplex op de Zuidas in Amsterdam. Ditt Officemaker heeft de opdracht om voor deze klant het kantoor te ontwerpen en turnkey op te leveren.

WorkWire heeft in opdracht van Ditt Officemaker het bedrijf ondersteunt bij het ontwikkelen van een ruimtelijk-functioneel programma van eisen. Het nieuwe kantoor heeft een kleiner oppervlak dan het huidige kantoor. Dit vraagt om het maken van scherpe keuzes.

RESULTAAT

Bij belangrijke stakeholders internationaal zijn hun wensen en ideeën geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie en een analyse van de huidige werkomgeving en manier van werken is een rode draad voor het nieuwe kantoorconcept ontwikkeld, inclusief een prioritering van eisen en wensen. Vervolgens zijn inpassingsstudies uitgevoerd voor het nieuwe kantoor in Tower10 om de mogelijkheden en implicaties van keuzes inzichtelijk te maken.

Uiteindelijk is een voorkeursvariant ontwikkeld dat vertaald is naar een ruimtelijk-functioneel programma. Vervolgens heeft Ditt Officemaker op basis van dit programma het interieurontwerp gemaakt.

KEYWORDS
Vraaganalyse, gebouwpotentiestudie, Programma van Uitgangspunten, Inpassingsstudies, Werkconcept voor kantooromgeving, Ontwerpen

Meer weten? Neem gerust contact op met Marco Verhoef.