VRAAGSTELLING

De universiteit maakt een sterke groei door en zet voor de huisvesting voornamelijk in op het beter benutten van de bestaande kantoorfaciliteiten. Dit betekent de introductie van nieuwe werkconcepten waarbij de kantooromgeving wordt gedeeld en hybride werkvormen worden toegepast.

In 2021 is ons voor het AXIS-complex van Agrotechnologie en Voedingswetenschappen (AFSG) gevraagd nieuwe werkconcepten te ontwikkelen, indelingsplannen te maken en het huisvestingsprojectmanagement uit te voeren zodat in de komende jaren de bestaande kantooromgevingen kunnen worden aangepast aan de nieuwe manier van werken. Dit project loopt nog door.

In 2022 zijn we door de centrale Huisvestingsafdeling betrokken bij de conceptontwikkeling en ontwerp van het nieuwe Researchgebouw voor AFSG en dierwetenschappen waar een geïntegreerd lab- en kantoorconcept wordt gerealiseerd in een duurzaam gebouw. Ook dit project loopt nog door.

In 2021-2022 is ons voor het Radix-gebouw van Plantwetenschappen (PSG) gevraagd nieuwe werkconcepten te ontwikkelen voor 3 pilotprojecten waarin de bestaande kantooromgevingen wordt verbouwd voor de nieuwe manier van werken.

RESULTAAT

AXIS-complex Dit complex bestaat is een conglomeraat van heel verschillende bouwdelen die met elkaar zijn verbonden. Hiervoor is eerst op basis van ambities, m2 normeringen een generiek werkconcept ontwikkeld voor lab- en kantooromgevingen voor 1.500 medewerkers en 500 thesisstudenten. Na het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden van het complex in een gebouwpotentiestudie is een inpassingsstudie gedaan. In de verschillende deelprojecten wordt deze als praatplaat gebruikt om samen met de betreffende afdeling te komen tot een gedragen indelingsplan. Het generieke bouwstenenboek is verder uitgewerkt naar een stijl- en belevingshandboek met richtlijnen voor inrichting, aankleding en uitstraling. De verschillende deelprojecten zullen gedurende de planperiode tot 2026 worden verbouwd, gebouwd en geïmplementeerd. Een van onze huisvestingsprojectmanagers ondersteunt dit proces. Hiermee wordt zo’n 12.000 m2 omgeturnd tot een activiteitgerelateerde academische werkomgeving.

Researchgebouw Hiervoor is een Programma van Uitgangspunten opgesteld met werkconcepten en ruimtebehoefte voor AFSG één van de twee gebruikers. Ook is meegeschreven aan het ruimtelijk en Functioneel PvE. We hebben het VO- en DO getoetst en samen met de architect de indelingsplannen zover voorbereid dat deze met gebruiker gefinetuned kunnen worden. Dit is een gezamenlijk traject van architectenbureau Liag en WorkWire.

input te leveren voor het PvE en de ontwerpbegeleiding te verzorgen

Radix-gebouw Voor PSG zijn met eenzelfde aanpak als bij AFSG nieuwe werkconcepten ontwikkeld, is een Programma van Uitgangspunten opgesteld waarna een architect de indelingsplannen heeft gemaakt. Het VO en DO is door ons getoetst op de uitgangspunten.

KEYWORDS

ValueFit, WEB survey, rekenmodellen, werkconcepten voor kantoor- en labomgeving, bouwstenenboek, vraag- aanbodanalyses, gebouwpotentiestudie, Programma van Uitgangspunten, inpassingsstudies, werksessies gebruikers, huisvestingsprojectmanagement, toetsen VO-DO, ontwerpbegeleiding.

Meer weten? Neem gerust contact op met Marian Willigenburg.