VRAAGSTELLING
Taxi-app Uber verbindt via zijn mobiele app klanten in 72 landen met officiële taxi- en privéchauffeurs. Uber heeft recent zijn nieuwe internationale hoofdkantoor geopend in het Tripolis Park in Amsterdam. Dit nieuwe kantoor geldt als een van Uber’s grootste tech-centra buiten de Verenigde Staten.

De vestiging in Londen bevindt zich in Aldgate Tower. Met het aflopen van het huurcontract in zicht, is voor Uber een natuurlijk moment ontstaan om de huisvestingsbehoefte kritisch tegen het licht te houden. Daarnaast wil Uber bij deze kleinere vestiging een nieuwe manier van programmeren ontwikkelen, die mogelijk later voor de hoofdvestiging in Amsterdam ingezet kan worden.

RESULTAAT
WorkWire heeft de huisvestingsbehoefte in kaart gebracht door samen met local leadership een werkplekstrategie te ontwikkelen die past binnen de kaders van het Global Workplace Program. Via bezettingsraadmetingen, data van de WEE survey en verschillende focusgroepen zijn persona’s ontwikkeld voor de Uber populatie. Deze persona’s zijn uitgewerkt in kantoorgebruikspatronen en programma’s van eisen.

Daarna zijn verschillende beschikbare kantoren beoordeeld op ruimtelijke, functionele en architectonische geschiktheid. Voor een shortlist zijn vervolgens inpassingsstudies gemaakt. Op basis van deze studies zal Uber kiezen voor huurverlening van de huidige locatie tegen verbeterde voorwaarden of verhuizen naar een andere locatie.

KEYWORDS
Organisatieanalyse, Programma van eisen, Inpassingsstudie, Scenario-analyse

Meer weten? Neem gerust contact op met Esther Roelofs.