VRAAGSTELLING
BNNVARA produceert vele alom bekende tv, radio en internet programma’s en zijn al enkele jaren gehuisvest op het mediapark te Hilversum. Vanwege de ontstane capaciteitsproblemen, had het bestaande flexibele werkconcept een update nodig. Hiervoor moesten de verschillende zones van het nieuwe activiteitengericht werkconcept in het pand worden ingepast. De architectuur van het pand met zijn vele vides, zorgde hierdoor voor een uitdaging. Gedurende het verplichte thuiswerken paste daarbij de behoefte van de gebruikers zich aan tot een hybride werkconcept. Dit concept moet tegelijkertijd de functionele benutting van het pand combineren met creatieve expressie en de grote diversiteit van mensen die erin werken. WorkWire is vanaf het begin van dit traject (2019) betrokken en begeleidt BNNVARA bij het opstellen van het functionele werkplekconcept die de creativiteit en diversiteit stimuleert. Dit krijgt steeds meer vorm tijdens dit nog lopende project.

RESULTAAT
In dit project werkt WorkWire intensief samen met alle lagen van de organisatie: van directie en management voor kader stellende besluiten tot aan de gebruikers van het pand in de ambassadeurssessies. Tijdens de eerste fase van dit project is in samenwerking met directie en management een gebouwpotentiestudie gemaakt die door middel van zonering verschillende functionaliteiten een plek gaf. Deze functionaliteiten en de daarvoor benodigde flexibiliteit en het opgestelde thuiswerkbeleid, zijn vervolgens vertaald in een storyline. In de fase van het maken van een functioneel ontwerp wordt onder begeleiding van WorkWire invulling van de kaders gegeven door de ambassadeurs in interactieve sessies. Het uitwisselen van ideeën en het gezamenlijk tot de juiste oplossing komen, creëert co-ownership en engagement met het nieuwe concept. Begin 2022 zal WorkWire in co-designsessies met de designers van BNNVARA een visueel ontwerp maken. Op advies van WorkWire, zal dit ontwerp op basis van een masterplan verdieping per verdieping uitgerold worden, waardoor inzichten ten tijde van de uitrol geïmplementeerd kunnen worden in vervolg verdiepingen.

Op deze manier creëert WorkWire een integraal, hybride werkplekconcept die tot stand is gekomen door een intensieve samenwerking met de opdrachtgever.

KEYWORDS
Co-design, Storyline, Functioneel Ontwerp, Engagement, Visueel Ontwerp, Hybride werken

Meer weten? Neem gerust contact op met Marco Verhoef