VRAAGSTELLING
De Volksbank wil hybride gaan werken met een additionele ambitie om ook agile te gaan werken. WorkWire is gevraagd om de Volksbank te begeleiden bij de uitrol van het bijbehorende huisvestingsconcept ‘samen duurzaam beter’. Hiermee gaat de Volksbank van een eerste variant van het nieuwe werken/kantoorconcept, naar een werkomgeving die alle werkvormen, -processen en activiteiten ondersteunt. Daarbij heeft de Volksbank een wens voor het centraliseren van hun vastgoedportefeuille, waarvoor WorkWire is gevraagd in de project- en programmamanagement rol.

RESULTAAT
WorkWire ondersteunt de Volksbank in de verder uitvoering en vertaling van de huisvestingsvisie in verschillende deeltrajecten. Hiervoor wordt in samenspraak met de Volksbank bekeken hoe de wens tot centraliseren van haar vastgoed portefeuille vormgegeven kan worden. Daarbij vervult WorkWire de rol van kritisch huisvestingsadviseur, maken we het ontwerp en geven wij uitvoering aan het project- en programmamanager in deze trajecten. De storyline en ontwerpen hiervoor zijn mede-gebaseerd op input vanuit ambassadeurssessies.

Naast de vertaling van de visie op huisvesting in de praktijk, geeft WorkWire ondersteuning en begeleiding in de vormgeving van de nieuwe agile manier van werken binnen de Volksbank. Hierbij wordt er op basis van de agile methode gekeken hoe het facilitair bedrijf de nieuwe visie van de organisatie (‘werken in verschillende hubs met multidisciplinaire teams middels agile methode’) kan huisvesten. Dit is vormgegeven in woord en beeld in een werkplekconcept met verschillende categorieën op basis van een hybride agile werkmanier. De vertaling van visie naar werkconcept wordt verwoord in de Storyline, waarbij het concept tot leven komt in het Functioneel en Visueel ontwerp. Alle deelproducten zijn tot stand gekomen met de input van verschillende stakeholders binnen de Volksbank.

KEYWORDS
Agile, Storyline, Werkplekconcept, Projectmanagement, Functioneel Ontwerp, Visueel Ontwerp, Hybride werken

Meer weten? Neem gerust contact op met Dominique Masen