VRAAGSTELLING
Op basis van een eerdere samenwerking met teamleden van WorkWire bij het ontwikkelen van een innovatielab, is WorkWire in 2020 uitgenodigd om mee te denken over Hybride werken voor Waterschap Brabantse Delta. Op basis van de door het waterschap opgestelde visie op hybride werken is WorkWire gevraagd om deze visie integraal te vertalen naar de gebouwde, de digitale en de culturele omgeving. Het nieuwe integrale werkplekconcept moet er voor zorgen dat zelfsturende en proces overstijgende teams en individuen van het waterschap beter kunnen werken in het huidige pand waarbij bij voorkeur geen bouwkundige aanpassingen gewenst waren.

RESULTAAT
Op  basis van interviews en digitale ambassadeurs workshops heeft WorkWire verschillende deelproducten gecreëerd. Dankzij de input en samenwerking met verschillende stakeholders op de engagement routekaart, zijn deze producten mede vormgegeven door input van medewerkers, management, directie en bestuur. Hierdoor ademt elk deelproduct de identiteit van het waterschap. De vertaling van visie naar werkconcept is terug te lezen in de storyline, en deze is uitgetekend in zowel een functioneel als visueel ontwerp. Gedurende de implementatiefase heeft WorkWire zitting genomen in de aanbestedingscommissies voor het selecteren van zowel een projectinrichter als een AV leverancier die de pilot binnen gesteld budget en kwalitatieve uitgangspunten kunnen uitvoeren. Dit heeft geleid tot een Proof of Concept van het design, waarin gedurende 6 maanden het nieuwe werkplekconcept wordt getest. Gedurende deze pilot kunnen medewerkers het concept uitproberen en verfijningen voor de verdere uitrol delen met het projectteam. WorkWire geeft in deze fase advies over het integreren van suggesties in de verdere uitrol. Door het betrokken blijven in de implementatie- en pilotfase, kan WorkWire het concept en daarmee visie van het nieuwe werkconcept borgen.

KEYWORDS
Storyline, Functioneel Ontwerp, Visueel Ontwerp, Conceptborging, Engagement, Nazorg