VRAAGSTELLING
Vertrouwen en vrijheid zijn belangrijke fundamenten onder het werkgeverschap van de gemeente Enschede. De keuze om hybride te gaan werken is voor de gemeente hierin een logische volgende stap: medewerkers krijgen de ruimte om, in overleg met hun collega’s en leidinggevende, de werkplek te kiezen die past bij het werk dat ze doen. Om hybride te kunnen gaan werken, zijn aanpassingen nodig aan gebouwen, digitale middelen en gedrag (Bricks, Bytes, Behaviour). WorkWire is gevraagd hierin te adviseren en te helpen bij het ontwerpen van het nieuwe hybride werkconcept.

RESULTAAT
WorkWire heeft haar enquête onder de medewerkers van de opdrachtgever uitgezet om de toekomstige behoeften van medewerkers aan werkplekken en voorzieningen op kantoor inzichtelijk te maken. De data die dit genereerde, is vertaald in een integraal werkplekconcept dat op drie pijlers gestoeld is: ICT/AV, Huisvesting/Facilitair en Strategie/HR. Het concept is zichtbaar gemaakt in de storyline die daarmee de nieuwe wensen, behoeften en richtlijnen uit. De benodigde bouwstenen van het hybride wekconcept zijn opgenomen in de inpassingsstudie van de verschillende panden van de opdrachtgever. WorkWire heeft vervolgens het concept doorontwikkeld in technische en bouwkundige eisen, waarop de financiële haalbaarheid is berekend. Hieruit zijn pilotverdiepingen ontstaan die het werkplekconcept in de nieuwe werkomgeving realiseren.

In de nazorgfase heeft WorkWire verschillende communicatie documenten ontwikkeld voor de opdrachtgever om daarmee medewerkers met het nieuwe concept te verbinden. Daarnaast blijft WorkWire betrokken om de pilot te evalueren en op basis van de feedback het concept verder door te ontwikkelen.

KEYWORDS
Survey, Hybride Werkplekconcept, Storyline, Inpassingsstudie

Meer weten? Neem gerust contact op met Esther Roelofs