VRAAGSTELLING
BNG Bank is de bank van en voor de publieke sector. Met haar financiële diensten wil de bank een zo groot mogelijke maatschappelijke impact maken, bijvoorbeeld door verduurzamingsprojecten mogelijk te maken. Onder het motto ‘practise what you preach’ heeft BNG Bank ook kritisch gekeken naar de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het eigen kantoorgebouw aan de Koninginnegracht in het centrum van Den Haag. Conclusie: de duurzaamheidsprestaties van het gebouw pasten niet bij de ambities van de bank. En ook het inbouwpakket voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen en normen. Dit stelde BNG Bank voor de vraag: gaan we het huidige gebouw renoveren of gaan we verhuizen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, was onderzoek nodig naar zowel de verduurzamingsmogelijkheden van het gebouw, maar ook de mogelijkheden om een inbouwpakket te realiseren dat past bij het toekomstige gebruik. Hiervoor was het nodig om een werkplekconcept te ontwikkelen voor de toekomstige manier van werken. BNG Bank heeft WorkWire gevraagd om dit werkplekconcept te ontwikkelen.

RESULTAAT
Samen met de opdrachtgever heeft WorkWire de organisatiestrategie vertaald naar concrete doelen voor het nieuwe werkplekconcept ‘BEING THERE’. Met de klankbordgroep zijn vervolgens waardendrijvers voor de huisvesting benoemd. Onder medewerkers is onderzoek gedaan naar de effectiviteit en beleving van de werkomgeving. Dit is gedaan via de Werkplek Effectiviteit & Beleving survey. De doelen, waardendrijvers en surveyresultaten zijn de basis geweest voor de uitwerking van een samenhangend en gebouwonafhankelijk werkplekconcept met een integratie van huisvesting, ICT, FM en HRM. Parallel aan de analysefase en de conceptontwikkeling heeft WorkWire een gebouwpotentiestudie uitgevoerd. Zo is de bouwkundige opzet van het gebouw inclusief logistieke routing, de gevelarchitectuur en daglichttoetreding, vrije hoogte van verdiepingsvloeren en de vrije indeelbaarheid, geanalyseerd en is op basis daarvan een studie gemaakt van toekomstige gebruiksmogelijkheden. De gebouwpotentiestudie verschafte hiermee veel inzichten voor de stay-or-go keuze van de bank.

KEYWORDS
Value fit, huisvestingswaarden, gebouwpotentiestudie, stay-or-go analyse, werkplekconcept, programma van eisen

Meer weten? Neem gerust contact op met Esther Roelofs