VRAAGSTELLING
De divisie IFF (het voormalige DuPont Industrial Biosciences) bouwt een nieuw Europees hoofdkantoor op het Leiden Bioscience Park. Het nieuwe hoofdkantoor is de thuisbasis van verschillende stafafdelingen, waaronder sales & marketing en customer relations. Daarnaast komen in het hoofdkantoor onderzoeks- en applicatielaboratoria. Zo is het wereldwijde expertisecentrum voor eiwittechnologie voor industriële toepassingen gehuisvest in het nieuwe kantoor. IIFF heeft WorkWire gevraagd een huisvestingsvisie en werkplekconcept te ontwikkelen en te zorgen voor een goede integratie van het concept in het interieurontwerp. Aanvullend heeft IFF de vraag gesteld conceptuele ideeën te ontwikkelen voor de corporate branding in de centrale ontvangstruimte.

RESULTAAT
WorkWire heeft samen met het projectteam van IFF de huisvestingsvisie en het werkplekconcept ontwikkeld. Daarbij is speciaal aandacht besteed aan het analyseren van de verschillende werkprocessen en vertaling ervan naar wensen en eisen voor de werkomgeving. Op basis van deze inzichten is een ecosysteem van zones ontwikkeld voor de verschillende organisatieonderdelen met een bijpassende werkplekmix, zowel in kwantitatieve als in functionele zin. WorkWire heeft vervolgens de architect begeleidt bij het inpassen van het werkplekconcept in het inbouwpakket en het integreren van de corporate identity in het interieurontwerp (workplace branding).

WorkWire heeft parallel aan het adviestraject een belangrijke procesrol vervult. Zo heeft WorkWire de interne projectorganisatie voor het Workplace Team (een multidisciplinair team met vertegenwoordigers van Facilitair, ICT, HR en Corporate Communications) aangestuurd in de rol van deelprojectleider. Daarnaast heeft WorkWire gezorgd voor draagvlakcreatie op verschillende niveaus binnen de organisatie te betrekken bij de planontwikkeling en het ontwerp.

KEYWORDS
Huisvestingsvisie, Integraal Werkplekconcept, Werkplekprincipes, Programmering, Projectmanagement

Meer weten? Neem gerust contact op met Esther Roelofs