VRAAGSTELLING
De gemeente Arnhem ontwikkelt zich tot regiegemeente. Door het outsourcen van taken en diensten, krimpt de organisatie van de gemeente en daarmee de kantoorbehoefte. Daar komt bij dat ambtenaren in de toekomst meer vanuit huis werken, waarmee de rol en betekenis van het kantoor verandert. WorkWire is gevraagd de toekomstige huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie van de gemeente in beeld te brengen en te vertalen in een ruimtelijk, functioneel en facilitair programma van eisen. Met dit programma van eisen wil de gemeente de plannen voor zowel de duurzame renovatie van het stadhuis, als de verbouwing van het standskantoor concrete invulling geven.

RESULTAAT
WorkWire is gestart met het ontwikkelen van een werkplekconcept, inclusief het concept voor de dienstverlening van de gemeente aan haar burgers. Hiervoor heeft WorkWire verschillende werksessies georganiseerd met vertegenwoordigers vanuit de ambtelijke organisatie. Daarnaast is onderzoek gedaan naar activiteitenpatronen, werkplekbeleving en gebruikersbehoefte middels onze enquête. Het werkplek- en dienstverleningsconcept zijn vertaald in een Storyline om de concepten binnen de organisatie te communiceren. Op basis hiervan zijn een ruimtelijk, functioneel en facilitair programma van eisen ontwikkeld voor de gemeentelijke huisvesting, inclusief de front-office.

Door de Corona pandemie en het verplichte thuiswerken zijn nieuwe werkpatronen ontstaan die naar verwachting blijvend zijn. WorkWire heeft hier aanvullend onderzoek naar gedaan en heeft op basis daarvan het bestaande werkplekconcept verrijkt met oplossingen voor het hybride werken. Ook heeft WorkWire een ontwerp gemaakt voor een pilotomgeving voor het hybride werken.

KEYWORDS
Werkplekconcept, Value Fit, Employee Journey, Survey, Werkplekprincipes, Pogramma van Eisen

Meer weten? Neem gerust contact op met Esther Roelofs