VRAAGSTELLING
De gemeente heeft aan WorkWire gevraagd haar te ondersteunen op het gebied van conceptontwikkeling en programmering van de nieuwe huisvesting ten aanzien van ontwikkelingen rondom het Hybride Werken. De resultaten van onze WEB survey hebben  een goed beeld gegeven van de belangrijkste wensen en behoeften vanuit de medewerkers ten aanzien van het Hybride Werken. Deze resultaten (in combinatie met kennis van algemene trends en ontwikkelingen in gemeenteland) zijn ingezet om de inrichtingsplannen van Raakspoort, Zijlpoort en het Stadhuis te optimaliseren. Ook is er een engagement programma opgesteld (communicatie en verandermanagement) om medewerkers mee te nemen in de nieuwe manier van werken.

 RESULTAAT
Op basis van de nieuwe inrichtingsplannen zijn werkplekberekeningen gemaakt. Daarmee is vastgesteld wat de absorptiecapaciteit (in medewerkers) is per pand, uitgaande van het nieuwe werkconcept en bijbehorende kaders en richtlijnen (waaronder een nieuwe flexnormering). Ook is een begroting opgesteld voor voorgestelde aanpassingen, die als onderlegger zijn gebruikt voor de investeringskostenraming.

 KEYWORDS
WEB survey, Hybride Werken, conceptontwikkeling, programmering, inpassingstudie, inrichtingsvoorstellen, investeringskostenraming, engagement programma.

Meer weten? neem gerust contact op met Esther Roelofs