VRAAGSTELLING
De huidige hoofdlocatie van Severinus in Veldhoven heeft naast kantoren ook ruimtes voor dagbesteding en behandeling. Medewerkers en management hebben de voor- en nadelen van thuiswerken ervaren. Severinus heeft ons gevraagd eerste stap te zetten en een visie op toekomstige huisvesting te ontwikkelen vanuit de wensen en behoeften van medewerkers voor een hybride werkconcept in relatie tot de kantooromgeving. De uitkomsten moeten leiden tot een hybride werken beleid en richting te geven aan de strategische keuzes die gemaakt moeten worden over de functie van de huidige locatie.

RESULTAAT
WorkWire heeft haar enquête onder de medewerkers van de opdrachtgever uitgezet om de toekomstige behoeften van medewerkers aan werkplekken en voorzieningen op kantoor inzichtelijk te maken. Daarnaast is in interviews met een representatieve dwarsdoorsnede verder daarop ingezoomd, zijn ontwikkelingen en knelpunten besproken en onderlinge relaties in beeld gebracht. Ook is met ICT, HR en huisvesting  de impact van het hybride werken op hun dienstverlening geïnventariseerd. Tijdens het locatiebezoek werd zichtbaar hoe veel kantoormedewerkers zich betrokken voelen bij de cliënten en hoe belangrijk dit ook voor cliënten is, de missie van Severinus in de praktijk. In een focussessie is vanuit het perspectief van de cliënt en de familie en de zorg gekeken naar de behoeften. Met management en de klankbordgroep zijn in afzonderlijke valuefitsessies de waardendrijvers en principes voor toekomstige huisvesting besproken en in kaart gebracht.

De bevindingen zijn in een inzichtenrapport voorzien van aanbevelingen opgenomen en besproken met projectgroep en stuurgroep. Hiermee ligt een goede basis om het hybride werken beleid concreet in te vullen. Ook kan Severinus hiermee richtinggevende besluiten nemen om de vervolgstappen te bepalen.

Meer weten? neem gerust contact op met Marian Wilgenburg