VRAAGSTELLING
Het Antoni van Leeuwenhoek is continu in beweging. Niet alleen op het gebied van onderzoek maar ook in hun manier van Werken. Direct na Corona is besloten een kader aan medewerkers mee te geven over hybride werken. Maar werkt dat wel en welke keuzes maken medewerkers en leidinggevenden hierin?

Het AVL heeft WorkWire gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden  van hybride werken binnen hun kantooromgevingen. We zijn gestart met het houden van een survey en interviews onder de medewerkers van HR, I&A en Radiotherapie. Op die manier is de behoefte naar hybride werken naar boven gekomen. Met deze input zijn we gestart met het ontwikkelen van pilots.

RESULTAAT
We zitten middenin de ontwikkeling van pilots. We denken na over herinrichting van kantoorgebieden om zo te kijken of samenwerking kan verbeteren binnen en tussen afdelingen Tevens kunnen er wellicht gebouwdelen afgestoten worden die al voor tijdelijke duur gebouwd waren. Maar alles binnen beperkt budget, want het geld moet gaan naar onderzoek en zorg. Door hierover te spreken en keuzes te maken volgen er meer afdelingen die graag iets willen met werkplekdeling en hybride werken. Ondertussen

KEYWORDS
Hybride Werken, Pilots

Meer weten? neem gerust contact op met Sheila Zautsen of Mila Duvekot