VRAAGSTELLING
De kantoor van NOC*NSF op Papendal was toe aan vernieuwing, zowel functioneel als esthetisch. Daarbij zag NOC*NSF kans om met een nieuw werkplekconcept de gewenste manier van werken beter te ondersteunen en het ruimtegebruik terug te dringen. WorkWire is door de sportorganisatie gevraagd om een nieuw werkplekconcept te ontwikkelen, inclusief programmering voor de kantoorwerkomgeving.

RESULTAAT
Samen met het projectteam en de klankbordgroep heeft WorkWire vorm en inhoud gegeven aan het nieuwe werkplekconcept ‘Samen Werken@NOC*NSF’. Vanuit de strategie en kernwaarden van de organisatie zijn doelen en ambities voor het werkplekconcept herleidt. In het nieuwe concept is het kantoor benaderd als clubhuis; een plek voor samenkomst, ontmoeten en verbondenheid. Het werkplekconcept is vervolgens uitgewerkt in een zonering- en vlekkenplan en een nieuwe werkplekmix.

Samen met architectenbureau Desarc heeft WorkWire aan een nieuw ontwerp voor het kantoor gewerkt waarbij Desarc zich gericht heeft op de inpassing en interieurarchitectuur en WorkWire op de functionaliteit. Het resultaat is een functioneel en inspirerende werkomgeving die één en al sport uitademt. Namens het NOC*NSF heeft WorkWire ook een coördinerende en toetsende rol gehad bij de aanbesteding en realisatie van het nieuwe inbouwpakket door de gebouweigenaar en heeft ze een uitvoerende rol gehad bij de inrichting van en verhuizing naar de tijdelijke huisvesting.

Daarnaast heeft WorkWire samen met het projectteam een engagement programma ontwikkeld om management en medewerkers te begeleiden naar de nieuwe werkomgeving en manier van werken. Het begin hiervan was de Storyline, waarin het nieuwe wekconcept uit de doeken werd gedaan.

KEYWORDS
Werkplekconcept, Value Fit, Werkplekprincipes, Storyline, Programmering, Engagement Programma, Projectmanagement

Meer weten? Neem gerust contact op met Marco Verhoef