VRAAGSTELLING
De organisatie en het werk van de politie zijn sterk in verandering. De maatschappelijke context waarin de politie opereert en de opgave waar ze voor staat wordt steeds complexer. Dit vraagt van de organisatie veel flexibiliteit en innovatiekracht. Vanuit het Politiedienstencentrum (PDC) wordt de veranderende manier van werken ondersteunt met huisvesting die zowel flexibel en toekomstbestendig is in gebruik, als efficiënt in beheer en exploitatie. Daarvoor worden veel bestaande politielocaties verbouwd en gerenoveerd of wordt gekozen voor nieuwbouw of verhuizing. Voor deze opgave maakt PDC gebruik van expertise van de markt.

WorkWire is door de politie gevraagd om ondersteuning te bieden bij het begeleiden van gebruikers naar nieuwe locaties en de nieuwe manier van werken volgens de principes van het Activiteit Gerelateerd Werken.

RESULTAAT
De verhuizing naar een nieuwe of verbouwde locatie gaat gepaard met een overgang naar Activiteit Gerelateerd Werken. Om de begeleiding van gebruikers in huisvestingsprojecten beter te borgen en hiervoor handreikingen te doen richting o.a. projectleiders, huisvestingsadviseurs en huisvestingsregisseurs, heeft WorkWire een toolkit communicatie en change ontwikkeld. WorkWire is in de rol van toolkitbeheerder verantwoordelijk voor het continu doorontwikkelen ervan.

Daarnaast vervult WorkWire de rol van Regisseur Werkomgeving. De Regisseur Werkomgeving is de verbinder tussen het project en het projectteam vanuit PDC, en de gebruiker. Binnen deze rol, zorgt WorkWire dat de gebruiker op alle niveaus betrokken is bij het project en begeleid wordt naar de nieuwe manier van werken. De Regisseur Werkomgeving is vanaf de start van het project betrokken, waardoor communicatie en verandermanagement een integraal onderdeel is in alle fasen van het project. Het resultaat van de inzet van WorkWire is een betere implementatie van het Activiteit Gerelateerd Werken met een hogere tevredenheid bij gebruikers.

KEYWORDS
Huisvestingsvisie, Werkplekconcept, Werkplekprincipes, Programmering, Projectmanagement

Meer weten? Neem gerust contact op met Sheila Zautsen