VRAAGSTELLING
De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de werkomgeving en facilitaire dienstverlening in tal van kantoren waar rijksambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere ministeries werken. Binnen de Rijksoverheid in tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) uitgangspunt, een equivalent van het activiteitgerelateerd werken. Daarvoor worden kantoren volgens het beleidskader Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) ingericht. WorkWire ondersteunt de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat sinds 2014 met huisvestingsadvies in verschillende rollen en functies.

RESULTAAT
WorkWire combineert haar kennis en ervaring in huisvesting en werkplekconcepten met een jarenlange ervaring binnen het rijkshuisvestingsstelsel en het beleidskader FWR. WorkWire is dankzij deze kennis en ervaring een autoriteit in huisvestingsprojecten binnen het Rijk en een sparringpartner voor de beleidsmakers bij het Ministerie voor Binnenlandse Zaken.

In de huisvestingsprojecten die WorkWire in opdracht van de Corporate Dienst uitvoert, staat de gebruiks- en belevingswaarde van de werkomgeving centraal. Daarbij zoekt WorkWire waar nodig en mogelijk de randen van het beleid op en probeert ze in goed overleg met alle betrokkenen – waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, Directeur-Generaal Overheidsorganisaties (DGOO) en eindgebruikers – het meest optimale resultaat te bereiken. Als huisvestingsadviseur is WorkWire in verschillende projecten verantwoordelijk voor het uitvoeren van organisatiescans, bezettingsgraadmetingen en survey’s naar werkplekbeleving, het opstellen van ruimtelijk-functionele programma’s van eisen, inpassingsstudies, vlekkenplannen en het bewaken van de gebruiks- en belevingswaarde van werkomgevingen tijdens de ontwerpfase.

KEYWORDS
Huisvestingsadvies, Bezettingsgraadmeting, Programma van Eisen, Inpassingsstudie

Meer weten? Neem gerust contact op met Macro Verhoef