VRAAGSTELLING
Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG) is gestart met een grote huisvestingsopgave, waar verschillende verbouwingsprojecten gepaard gaan met een grote schuifbeweging. De verbouwingen en schuifbeweging zijn bedoeld ter optimalisatie van logistieke stromen en zorgprocessen zodat UMCG kan voldoen aan de hedendaagse zorgbehoefte. Door de schuifbeweging en uitbreiding van o.a. klinieken en het OK complex, komt de ruimte voor kantoorfuncties onder druk te staan. Om vraag en aanbod van ruimte met elkaar in balans te brengen, zoekt UMCG naar mogelijkheden om kantoorfuncties zo efficiënt mogelijk te huisvesten. UMCG heeft WorkWire daarom gevraagd een rekenmodel te ontwikkelen waarmee de projectorganisatie een globale inschatting kan maken van de toekomstige ruimtebehoefte voor kantoorhoudende functies op basis van persona’s.

RESULTAAT
De vraag van UMCG moest vooral inzicht geven in de mogelijkheden voor het toepassen van flexibele kantoorconcepten. WorkWire heeft gekozen voor een expertmatige aanpak, waarbij gebruik gemaakt is van de kennis en ervaring die is opgedaan bij andere academische ziekenhuizen en wat daarbij de ‘best practises’ waren. Voor het ontwikkelen van een rekenmodel dat rekening houdt met verschillende activiteitenpatronen van medewerkers zijn persona’s toegepast. Op basis van een persona kan een inschatting gemaakt worden van de afhankelijkheid van medewerkers van het kantoorwerkgebied en de activiteiten die ze daar willen doen. Dit resulteert in een rekenmodel waarbij op het niveau van afdeling en functiegroep een indicatieve berekening gemaakt kan worden van de kantoorbehoefte, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Met dit rekenmodel kan UMCG tijdig inzicht krijgen in de ruimtebehoefte voor kantoorhuisvesting en zodoende vraag en aanbod in balans brengen.

KEYWORDS
Rekenmodel, Dynamische Ruimtestaat, Persona’s

Meer weten? neem gerust contact op met Marian Wilgenburg