VRAAGSTELLING
WorkWire ondersteunt ‘s Heeren Loo bij verschillende huisvestingsvraagstukken. Zo heeft WorkWire ondersteund bij de herijking van het werkplekconcept voor het concernbureau en het shared service center.

In 2009 hebben het concernbureau en het shared service center heeft ’s Heeren Loo een activiteitgerelateerd werkplekconcept in gebruik genomen. In de loop van de jaren is het concept verwaterd, zowel in hoe medewerkers het concept gebruiken als de manier waarop de ruimtes zijn ingericht. Daarnaast is de manier van werken in de loop van de tijd veranderd. Zodoende is de behoefte ontstaan om het werkplekconcept te herijken. WorkWire is gevraagd het werkplekconcept te vernieuwen, inclusief het geschikt maken van de werkomgeving voor het hybride werken. Uitgangspunt hierbij is het behoud van het bestaande inbouwpakket.

RESULTAAT
Om het werkplekconcept te herijken, is WorkWire gestart met het inventariseren van de huidige werkprocessen en activiteiten, de gewenste manier van werken, en de beleving van de huidige werkomgeving. Vanuit deze inventarisatie is een passende werkplekmix ontwikkeld, gebaseerd op de bestaande indeling van het kantoor. Hierdoor zijn bouwkundige aanpassingen niet nodig. Het werkplekconcept is uitgewerkt in een storyline, waarmee het vernieuwde concept organisatiebreed gecommuniceerd is. Daarnaast is een nieuw functioneel ontwerp gemaakt. Hierin zijn oplossingen voor hybride samenwerken in geïntegreerd.

Het vernieuwde werkconcept wordt onder de naam Duurzaam Activiteitgericht Werken landelijk uitgerold bij ’s Heeren Loo. WorkWire heeft hiervoor een generiek rekenmodel ontwikkeld waarmee per locatie de benodigde werkplekmix bepaald kan worden. Hoe de opdrachtgever dit rekenmodel gebruikt, is terug te lezen op Eigen model van ’s Heeren Loo: Hybride zonder poespas | HR Praktijk .

KEYWORDS
Werkplekconcept, Hybride werken, Inpassingsberekening, Functioneel Ontwerp, Numeriek Programma van Eisen, Rekenmodel

Meer weten? neem gerust contact op met Marian Wilgenburg