VRAAGSTELLING
Verschillende ontwikkelingen vragen om een verandering van de manier van werken bij Waterschap De Dommel. Onder meer de sterke groei in het aantal medewerkers, de behoefte aan meer samenwerkruimtes voor proces- en afdelingsoverstijgende projecten en de wens om ook meer thuis en bij ketenpartners te kunnen werken zijn vertaald naar een nieuwe visie op de werkomgeving. Waterschap De Dommel heeft WorkWire gevraagd een nieuw integraal werkplekconcept te ontwikkelen en dte vertalen naar een ontwerp voor het hoofdkantoor in Boxtel. WorkWire werkt daarbij samen met het interne regieteam en een klankbordgroep van het Waterschap.

RESULTAAT
Inmiddels zijn de contouren van het nieuwe werkplekconcept – WijWerken3.0 – vorm te krijgen. Data en inzichten uit de analysefase zijn vertaald in  een inzichtenrapport waarmee de richting voor het werkplekconcept zijn bepaald. Vanuit design consultancy is een gebouwpotentiestudie voor het hoofdkantoor uitgevoerd en is op basis van de data en inzichten uit de analysefase een bouwstenenboek voor de nieuwe werkomgeving ontwikkeld. Voor het hoofdkantoor is een nieuw ecosysteem ontwikkeld en op basis van het bouwstenenboek een nieuw inrichtingsplan uitgewerkt voor het werkgebied. Daarnaast ondersteunt WorkWire de organisatie bij het engagement proces en zijn  de eerste stappen gezet om medewerkers mee te nemen in wat er op korte en langere termijn voor hen gaat veranderen aan de manier van werken en de mate waarin de hoofdlocatie in Boxtel ze hierin faciliteert.

KEYWORDS
Werkplekconcept. Storyline, inzichtenrapport, gebouwpotentiestudie, ecosysteem, inrichtingsplan

Meer weten? neem gerust contact op met Mila Duvekot