VRAAGSTELLING
Twente University streeft naar efficiënt en effectief gebruik van kantoorruimte. Een uitdaging daarbij is de continue formatieve groei en krimp van faculteiten en vakgroepen. Dit maakt het lastig om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten zonder steeds weer nieuwe verhuisbewegingen. Om groei en krimp binnen de kantooromgeving beter op te kunnen vangen, zoeken faculteiten naar oplossingen om de beschikbare meters slimmer en meer flexibel te gebruiken. WorkWire is door de faculteit Behavioural, Management and Social (BMS) Sciences gevraagd om verschillende opties hiervoor in kaart te brengen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Aanvullend heeft WorkWire de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) geadviseerd over de nieuwe leer- en werkomgeving voor de vakgroep Human Media Interaction (HMI).

RESULTAAT
WorkWire heeft voor de faculteit BMS via data-analyse, locatieschouws en interviews met verschillende betrokkenen, vraag en aanbod binnen de huidige huisvesting van de faculteit in kaart gebracht. De verschillende samenwerkvormen zijn geïnventariseerd en van daaruit zijn logische ruimtelijke relaties bepaald. Uit een quickscan van de werkplekbezetting is gebleken dat werkplekken ineffectief benut worden. Bij een ander gebruik (meer deelgebruik) van werkplekken ontstaat meer capaciteit en meer ruimte voor verschillende overleg- en samenwerkvormen. De inzichten en bevinden zijn verwerkt in een adviesrapport dat als basis diende voor een het huisvestingsplan van de faculteit.

Voor de nieuwe werkomgeving van vakgroep HMI heeft WorkWire op basis van beschikbare informatie, gesprekken met stakeholders binnen de vakgroep en een gebouwanalyse een ruimtelijk-functioneel programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen heeft WorkWire vervolgens vertaald in een inpassingsstudies voor verschillende scenario’s. Met deze inpassingsstudies zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de nieuwe werkomgeving van HMI in kaart gebracht. Op basis hiervan heeft de vakgroep een besluit over het vervolg kunnen nemen.

KEYWORDS
Ruimtelijk Programma van Eisen, Bezettingsonderzoek, Ruimteboek, Inpassingsstudie, Haalbaarheidsstudie, Projectmanagement

Meer weten? Neem gerust contact op met Mila Duvekot