VRAAGSTELLING
Als gevolg van de coronapandemie is hybride werken een factor van belang geworden binnen de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatie. Helaas zijn de bestaande kantoorconcepten daar niet op ingericht (ook bij recente huisvesting (Lab42) is hier nog beperkt rekening mee gehouden). De UvA kan niet op het huidige investeringsniveau per werkplek blijven ontwikkelen en heeft een ontwikkelnorm voor huisvestingsgebruik in ontwikkeling.
Ondanks de verwachte groei van de faculteit, is er voor de faculteit een grens aan het aantal m² voor de kantooromgeving. De wens is om groei op te vangen in de m² kantooromgeving die er na de oplevering van LabQ zijn (in 2026). Dit kan door een andere manier van werken, delen van werkplekken, een andere verhouding tussen concentratiewerkplekken en overlegplekken en differentiatie in typen werkplekken.

De faculteit FNWI heeft  WorkWire gevraagd de stip op de horizon te bepalen (zowel qua manier van werken als het gebruik van de werkomgeving).  Hoe evrtalen ze dat vervolgens tot een algemeen gedragen visie met een bijpassend werkconcept per instituut en hoe implementeren we die verandering in gedrag en gebruik van de werkomgeving (inclusief continu “onderhoud”)?

RESULTAAT
We doorlopen 2 sporen: we focussen op wat nu belangrijk is, om te voorkomen dat het project als geheel onoverzichtelijk wordt. Spoor 1 is zorgen dat medewerkers in het nieuwe gebouw LAB42 goed ondersteund worden in hun hybride manier van werken. Spoor 2 is het ontwikkelen van een passende visie. Dat laatste doen we d.m.v. van interviews, een survey en een value fit waar vanuit wij een gedragen visie op toekomstbestendige huisvesting voor de FNWI en een stip op de horizon ontwikkelen.

KEYWORDS
WEBsurvey, Value Fit, Interviews, Engagementprogramma

Meer weten? neem gerust contact op met Marian Wilgenburg of Mila Duvekot